Press Releases

Nowa wersja SANsymphony-V zwiększa wydajność środowiska

Fort Lauderdale, USA – 4 listopada 2013 r. – DataCore Software, dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych, zaprezentował nową wersję swojego flagowego pakietu oprogramowania - SANsymphony-V 9.0.4. Rozbudowano w niej możliwość skalowania infrastruktury przechowywania danych oraz dołożono nowe funkcje ułatwiające centralne zarządzanie środowiskiem składającym się z macierzy dyskowych i innych nośników danych od różnych producentów. DataCore SANsymphony-V 9.0.4 trafił do sprzedaży 4 listopada 2013 r. i jest już dostępny u autoryzowanych partnerów DataCore Software.

Funkcje dostępne w nowej wersji SANsymphony-V to odpowiedź na coraz częściej zgłaszaną przez administratorów potrzebę zmiany sposobu zarządzania systemami przechowywania danych. SANsymphony-V jest w stanie pomóc w budowie długoterminowej strategii zarządzania pamięciami masowymi i zwiększeniu jej wydajności przy pomocy pamięci flash i dysków SSD, a także ułatwić ograniczenie kosztów przechowywania danych poprzez eliminację konieczności kupowania nowych macierzy dyskowych. Oprogramowanie DataCore jest w stanie współpracować z systemami pamięci masowych wszystkich dostawców obecnych na rynku, w przeciwieństwie do innych rozwiązań - głównie sprzętowych - których twórcy także deklarują ułatwienie zarządzania środowiskiem pamięci masowych poprzez własne oprogramowanie.

Nowa wersja oprogramowania DataCore pozwala na zoptymalizowanie wydajności środowiska pamięci masowych przy wykorzystaniu pamięci flash oraz mechanicznych dysków w serwerze, w macierzach podłączonych do sieci SAN lub w obu naraz. Wśród innych, dodatkowych funkcji w nowej wersji, znalazły się:

  • Dwukrotnie większa skalowalność: Możliwość połączenia ze sobą aż 16 węzłów w centralnie zarządzaną sieć pamięci masowych, co wpływa na przyspieszenie pracy aplikacji i zwiększa wydajność całego systemu oraz chroni infrastrukturę IT przed tymczasową utratą dostępu w wyniku awarii pracy jednego węzła. Ułatwia też prowadzenie prac serwisowych i rozbudowywanie podłączonych do infrastruktury pamięci masowych urządzeń.
  • Automatyczna naprawa środowiska pamięci masowych: Dzięki wykonywanej pomiędzy węzłami synchronicznej kopii lustrzanej, SANsymphony-V ma możliwość wykrycia i odłączenia od środowiska produkcyjnego zasobów sprzętowych, które pracują nieprawidłowo. Woluminy rezydujące na tych urządzeniach są automatycznie migrowane do alternatywnej lokalizacji bez przerywania pracy aplikacji. Klienci zyskują ciągłość dostępu, zaś cały proces naprawy dzieje się automatycznie.
  • Przenoszenie danych bez przerw w pracy: Możliwe jest przenoszenie wirtualnych dysków pomiędzy pulami składającymi się z różnych nośników. Dla przykładu, woluminy znajdujące się w puli przeznaczonej na testy lub rozwój produktu mogą zostać przeniesione do puli produkcyjnej w tle, be przerywania pracy aplikacji.
  • Ochrona przed błędami dzięki zarządzaniu zmianą: SANsymphony-V rejestruje działania wykonane przez każdego administratora oraz oznacza je stemplami czasowymi. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie wykonanych prac i wykrycie tych, które mogły spowodować jakiś problem.


Zmieniające się trendy w zarządzaniu pamięciami masowymi wymuszają na administratorach korzystanie z takiego oprogramowania jak DataCore SANsymphony-V. Umożliwia ono stworzenie niezależnej od sprzętu warstwy wirtualizacyjnej łączącej w pule posiadane przez firmę pamięci masowe i umożliwiającej centralne zarządzanie nimi. Kluczowa jest tu też możliwość połączenia najszybszych obecnie pamięci flash z warstwami tańszych pamięci dyskowych, co pozwala na automatyczne zarządzanie migracją danych, w zależności od wydajnościowych potrzeb korzystających z nich aplikacji. Optymalizacji wydajności i pojemności poprzez połączenie w jeden system mogą być poddane rozwiązania różnych generacji i producentów.


DataCore od początku istnienia firmy uważał, że kluczowym elementem architektury opartej na oprogramowaniu jest zapewnienie możliwości wymiany sprzętu bez przerywania pracy aplikacji. Z tym poglądem zgodne są nowe trendy obowiązujące w całych centrach danych, przedstawiające środowisko wirtualizacyjne jako będące w stanie współpracować ze sprzętem dowolnych dostawców oraz automatyzować i optymalizować swoją pracę.


O firmie DataCore Software
DataCore Software (www.datacore.com) to największy w branży dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych. Z oprogramowania DataCore na co dzień korzystają tysiące średnich i dużych firm. Dzięki temu chronią swoje dane, eliminują ryzyko i przedłużają czas funkcjonowania podjętych inwestycji przez przekształcenie dotychczas istniejącej infrastruktury w środowisko współdzielonych zasobów dyskowych. DataCore pozwala też na przygotowywanie środowiska pamięci masowych do obsługi wirtualnych serwerów i desktopów, przyczyniając się do stworzenia wydajnej, stale dostępnej i efektywnej kosztowo infrastruktury IT.


Dystrybutorem DataCore w Polsce jest firma Connect Distribution (www.connectdistribution.pl), specjalizująca się w dystrybucji rozwiązań IT z wartością dodaną (Value Added Distributor).


Kontakt dla prasy:
Agnieszka Łukasiak, tel. (503) 173-656, e-mail: a.lukasiak@ntpr.pl


 # # #


 Nazwa i logo DataCore są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy DataCore Software Corporation. Inne wymienione produkty i usługi DataCore, ich nazwy oraz logo także są znakami handlowymi DataCore Software Corporation. Wszystkie inne wymienione produkty, usługi i nazwy firm mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.