Search
Languages
Press Release

DataCore lanserar nytt upplägg där hosting-leverantörer kan hyra SanSymphony-V för virtualiserad lagring i molnet

26 juni 2012 – DataCore Software, globalt ledande leverantör av mjukvara för virtualiserad lagring, lanserar nu ett program för uthyrning av lagringsvirtualisering. Programmet gör det möjligt att betala månadsvis för det lagringsutrymme som används istället för licenser. Det här gör att hostingleverantörer som deltar i programmet kan skära i sina kapitalkostnader och lättare anpassa löpande kostnader till sina löpande intäkter. 
 
DataCores storage hypervisor-mjukvara managerar och skyddar miljöer inom hosted IT, ger hög kapacitet, skalbarhet och automatisk skiktning av lagringsinfrastrukturen där leverantören tryggt kan utveckla och erbjuda sina tjänster. Med logiken “köp bara vad du behöver” kan kunderna gradvis utöka sin lagringsinfrastruktur baserad på skalbar och hårdvaruoboeroende mjukvara.
 
Modellen “Pay as You Serve” gör att lagringskostnaderna anpassas till intäkterna
 
DataCore går ytterligare ett steg bortom begreppet “on demand” genom sitt “Pay as You Serve”-erbjudande till hosting-leverantörer, säger Carlos M. Carreras, vice ordförande och ansvarig för allianser och produktutveckling på DataCore:
 
– Leverantörer av molntjänster och andra företag som hyr ut IT-tjänster jobbar kontinuerligt med att minska sina kapitalkostnader och hålla utgifterna i nivå med intäkterna. Fördelarna med att DataCore storage hypervisor är mjukvarubaserad gör att vi, som enda aktör, kan erbjuda lagring med den typ av service provider-program som några stora ledande aktörer, till exempel VMware, idag erbjuder på server-nivå. 
 
DataCores Storage Hypervisor: Större “köpkraft”, produktivitet och driftsbesparingar
 
Nya funktioner gör samtidigt att SANsymphony-V blir mer intressant för hosting-leverantörer. 
Dessa nya funktioner är utformade för att tillmötesgå de behov som ofta finns i samband med Infrastructure as a Service, IaaS. I den senaste versionen, SANsymphony-V 9.0, passande kallad “The Storage Hypervisor for the Cloud”, finns bland annat följande nyheter: 

  • Automatiserad, dynamisk allokering av skiktade resurser over alla SSD, snabba diskar, kapacitetsdiskar och molnlagring i syfte att möjliggöra olika servicenivåer: “Heat Maps” för att återbalansera och avlasta belastningspunkter.
  • Kraftfulla gruppkommandon som automatiserar återkommande uppgifter.
  • Skalbara, distribuerade lagringsresurser oavsett leverantör och modell, co-lokerat eller flera kilometer bort.

– Den nya prismodellen reducerar våra initiala kostnader, vilket gör att vi får bättre marginaler. DataCore har förstått att när datacenter flyttar in i molnet, så behövs den typ av lagringsvirtualisering som DataCore kan erbjuda med sin storage hypervisor. Men det är oerhört viktigt för molnoperatörer att anpassningen är kostnadseffektiv. Det är just det som DataCores Cloud Service Program tillför, säger Philippe Merckel, vd på MERCKEL SAS. 
 
De kraftfulla möjligheter till hårdvaruoberoende lagringshantering som erbjuds i SANsymphony-V9.0 bäddar för flexibilitet och stora kostnadsbesparingar och helt nya automationsnivåer

Om DataCore
DataCore Software utvecklar mjukvarubaserade lösningar för virtualiserad lagring i både virtuella och fysiska it-miljöer som ger hög tillgänglighet, snabbhet och maximalt utnyttjande av befintlig infrastruktur. DataCores så kallade ”storage hypervisor” SANsymphony-V är en lättadministrerad och hårdvaruoberoende lösning som genomgripande förändrar förutsättningarna att distribuera, replikera och skydda lagringsmiljön både för stora koncerner och mindre företag och organisationer. 
www.datacore.com

Kontakt
Ilpo Wilkman, nordisk regionchef
E-post: ilpo.wilkman@datacore.com
Telefon: +46 (0)70 942 94 90
Ulf Lindholm, presskontakt
E-post: ulf@kprglobal.com
Telefon: +46 (0)702 41 81 53