Search
Languages
Press Release

DataCore lanserar storskalig, automatiserad Infrastructure as a Service-funktionalitet för storage hypervisor i molntjänster

26 juni 2012 – De nya funktionerna drivs av följande faktorer:  
  • Organisationer som planerar att implementera privata molnlösningar
  • Stora datacenter som vill ha flexibla moln-lika tjänster
  • Moln-operatörer (CSP:er) som utvecklar publika, privata och hybridlösningar i molnet.
– DataCores senaste innovationer är extremt väl utformade för att bygga molnbaserad lagringsinfrastruktur, vilket förstärks av deras pris- och uthyrningsmodell. De tillmötesgår därmed både den som börjar i liten skala och även storskaliga implementationer. Med det här upplägget har de lyckats utveckla de lagringsrelaterade aspekterna av IaaS-nivån så att molnbaserad lagring lätt faller på plats i helheten och lätt kan anpassas till infrastrukturen. Det är så självklart när man tänker på det, även för datacenter som inte ännu flyttat ut i molnet, säger Mark Peters, senioranalytiker på Enterprise Strategy Group. 

Idag lanserar DataCore också ett program som är specifikt utvecklat för att hjälpa operatörer av molntjänster skapa molnlagring med SANsymphony-V 9.0. Detta erbjudande beskrivs mer utförligt i ett annat pressmeddelande. 

Lagrings-IaaS ger beredskap inför oförutsedda krav
Lagring har länge hanterats som statisk, orörlig hårdvara. Varje kapacitetskrav har hanterats av IT-specialister som manuellt lagt tid på att skapa utrymme för till exempel nya applikationer eller användarnas behov av lagring. Det betyder att provisionering av utrymme alltid har tagit mycket tid i anspråk. I kontrast till detta kommer self-service-krav på molnlagring snabbt och oförutsett. Resurser på olika nivåer och med olika funktionalitet måste snabbt kunna hantera allt detta. Det är helt enkelt inte möjligt att hantera manuellt.
 
– IaaS-moduler som stöds av SANsymphony-V 9.0 koordinerar det dynamiska samspelet mellan de katalogval som användarna ser och de lagringsenheter som finns tillgängliga för deras behov. Det är det som gör att molnlagringen fungerar utan manuell assistans, säger DataCores vd och ordförande George Teixeira.
 
Kraftfull lagringshantering och dynamisk resursoptimering i hela infrastrukturen
CSP:er kan genomgående använda IaaS-funktionerna i SANsymphony-V 9.0 för att tillmötesgå alla kunders individuella lagringsbehov. DataCores storage hypervisor erbjuder en omfattande och lättförståelig uppsättning funktioner som kan hanteras centralt och fungerar i hela infrastrukturen. Lagringsenheter kan anpassas och organiseras i olika nivåer och samverka dynamiskt där de mest krävande uppgifterna allokeras till de snabbaste enheterna. Mjukvaran skapar och avveckar dynamiskt virtuella diskar och kan därmed löpande återskapa utrymme. För att kunna erbjuda total kontroll över infrastrukturen har SANsymphony-V 9.0 moduler som integrerar med populära server hypervisors från VMware och Microsoft, och även bredare systemhanteringsprodukter som Microsoft Systems Center Operations Manager och VMware vCenter.
 
Hårdvaruoberoende lagringsvirtualisering skalar upp och ner
Variabel storlek är en vanlig egenskap i molninfrastrukturer, vilket gör att lagringspoolerna är segmenterade, lätta att expanderas eller krympas utifrån användarnas växlande behov. Därför har SANsymphony-V 9.0 en funktion för att skala upp och ner, att snabbt och automatiskt anpassa sig till nya krav utan avbrott. Det betyder att viktiga lagringsenheter bortom diskutrymme – inklusive kraften att utöka IOPS, flöde och cache, kan hanteras snabbt för utökad kapacitet när behovet finns. Den centraliserade manageringskonsolen i SANsymphony-V 9.0 anpassar sig också, stödjer projekt i större grupper av relaterade objekt men ger ändå utrymme för experter att gå in och göra finjusteringar.
 
Maximalt utnyttjande av all befintliga hårdvara
Storage hypervisorn briljerar i att lätt skapa pooler av lagringsresurser oavsett modell eller tillverkare, om de står på samma ställe eller är geografiskt utspridda på olika platser. Den agnostiska synen på hårdvara gör att man kan plocka så mycket värde som möjligt ur befintlig infrastruktur och samtidigt eliminerar komplexitetsproblem i hanteringen. Automatiskt skapande av nivåer i lagringen kombinerat med automatisk lastbalansering ger optimalt utnyttjande av diskutrymmet och optimalt  I/O.
 
Stryktålig struktur som alltid är beredd att skala
I storskaliga scenarion använder SANsymphony-V 9.0 N+1-redundanta grids för att säkra tillräcklig expansions- och molnlagringskapacitet. Storage hypervisorn förutser att hårdvara ibland måste tas ur drift av olika skäl, och kan därför omdirigera lagringsresurser för att täcka det tillfälliga bortfallet för att bibehålla rätt servicenivå. Till exempel kan en konfiguration som kräver två lagringsvirtualiseringsnoder för att hantera belastningstoppar vara konfigurerad med en tredje aktiv nod dit informationen är speglad. Den tredje noden kan ta över transparent för någon av de andra två. I takt med att molnet expanderar kan ytterligare noder läggas till.
 
Ett exempel på hur det fungerar i storskaliga sammanhang är Host.net, som är en molnoperatör som erbjuder privata moln, samlokering, offsite backup och nätverkslösningar.
 
– Vi är snart uppe i 1000 dagars med 100 procents upptid till stor del tack vare DataCores plattform. Allt detta har fungerat trots expansion, uppgraderingar, byte av lagringsenheter och till och med omkonfigurering av nätverket. Det är flexibilitet och utbytbarhet när det är som bäst, säger Jeff Slapp, CTO på Host.net.
 
Till skillnad från vanliga datacenter expanderar molncenter inte bara i kärnan utan även i periferin, speciellt på avlägsna lokationer. Dessa lokationer erbjuder extra skydd mot regionala katastrofer och flyttar datan närmare avlägsna kunder. SANsymphony-V 9.0 sträcker sig utåt för att koppla dessa platser med replikeringmöjligheter för 1-to-many och many-to-1. Disaster recovery kan testas regelbundet och verifieras utan störningar i produktionen.
 
Licensiering, prissättning och tillgänglighet
Den nya licensieringsmodellen för SANsymphony-V 9.0 är väl anpassad till dess varierande tillämpningar. Den finns i fem olika virtualiseringsmodeller från mycket stort till små pilotprogram. Kunder kan uppgradera lätt utan att behöva betala en helt ny licens, utan avbrott för maximalt ROI. Ett alldeles särskilt licensprogram har utvecklats för stora hosting-bolag, både i och utanför molnet. SANsymphony-V 9.0 kommer att vara tillgängligt från DataCores auktoriserade partners runtom hela världen från den 2 juli 2012. För ytterligare information, besök https://www.datacore.comwhats_new_in_R9.
 
Om DataCore
DataCore Software utvecklar mjukvarubaserade lösningar för virtualiserad lagring i både virtuella och fysiska it-miljöer som ger hög tillgänglighet, snabbhet och maximalt utnyttjande av befintlig infrastruktur. DataCores så kallade ”storage hypervisor” SANsymphony-V är en lättadministrerad och hårdvaruoberoende lösning som genomgripande förändrar förutsättningarna att distribuera, replikera och skydda lagringsmiljön både för stora koncerner och mindre företag och organisationer.
www.datacore.com

Kontakt
Ilpo Wilkman, nordisk regionchef
E-post: ilpo.wilkman@datacore.com
Telefon: +46 (0)70 942 94 90

Ulf Lindholm, presskontakt
E-post: ulf@kprglobal.com
Telefon: +46 (0)702 41 81 53