Search
Languages
<
Press Release

DataCore lanserar viktiga uppgraderingar och turboladdad prestanda i SANsymphony-V R9 Storage Hypervisor

12 FEBRUARI, 2013 – DataCore Software, ledande inom storage hypervisor-segmentet och leverantör av lagringsvirtualisering, lanserar idag en rejäl uppgradering av SANsymphony-V Storage Hypervisor. De nya funktionerna kommer i ett läge då IT-ansvariga och CIO:er brottas med kraftigt växande datamängder och behovet av att ge affärskritiska applikationer snabbare svarstider och maximal upptid.

– Det viktigaste för företag är förmågan att konkurrera. Därför levererar vi industrins bästa användarvänlighet med snabba och kontinuerligt tillgängliga applikationer som möjliggör största möjliga produktivitet. Det är mycket tydligt att våra kunder vill få ut maximalt från sina tier-1-applikationer och sin infrastruktur. Oavsett om de kör SAP, Oracle, Microsoft SQL, SharePoint, Exchange eller VDI inser de snabbt att SANsymphony-V maximerar prestandan på ett sätt som ingen annan teknologi, vilket därmed ger dem en tydlig affärsfördel, säger George Teixeira, ordförande och VD för DataCore.

Här är några av de viktigaste uppgraderingarna i SANsymphony-V R9:

Fördubblad skalbarhet

I takt med att datan växer så blir det också viktigt att man lätt ska kunna skala upp prestanda och kapacitet. Ett kritiskt behov är att anpassa investering till behov, vilket ofta är svårt i ett tidigt skede av ett projekt. DataCore erbjuder friheten att välja och definiera kostnadseffektiva noder, och med den nya versionen av SANsymphony-V har det maximala antalet virtualiserade lagringsnoder i en centralt managerad grupp nu fördubblats från fyra till åtta stycken. Det innebär att storskaliga datacenter och leverantörer av molntjänster utan några avbrott får större möjlighet att utöka med fler noder och högre kapacitet. De flesta klienter som har en kapacitet kring en petabyte eller mer kommer att konfigurera DataCores mjukvara i ett redundant N+1-nät för att uppnå kontinuerlig tillgänglighet samtidigt som de kan minska redundanskostnaden.

50 procent snabbare, mer förutsägbar kapacitet och optimerat för Flash

Brist på kapacitet eller, omvänt, onödigt stora investeringar är båda kostnadsdrivande. Det är inte god långsiktighet i att lösa problemen med mer hårdvara. SANsymphony-V maximerar befintliga resurser, samtidigt som den möjliggör att man lägger till nya teknologier som Flash/SSD. Mjukvaran har fått flera nya funktioner i sin adaptiva caching-algoritm som syftar till att plocka snabbare IOPS och hastighet ur virtualiserade, affärskritiska applikationer. Dessa förbättringar, i kombination med utvecklad multi-threading, innebär att I/O blir cirka 50 procent snabbare. Lika viktigt är att belastningstoppar “jämnas ut”, vilket ger mer förutsägbara svarstider i applikationerna och att användarna upplever en betydligt mer linjär prestandaförbättring när moderna Flash/SSD-enheter läggs till.

Applikationsprestanda och lagring – nya funktioner för inställning och problemlösning

DataCore erbjuder nu en omfattande uppsättning manageringsverktyg, inklusive “heat maps” som hjälper till att optimera prestandautnyttjandet. Nya SANsymphony-V har nu fått funktioner för att skapa trendanalyser over tid, med inspelningsfunktion, som sammanställer och redovisar värden från IT-miljön. Belastningstoppar och potentiella flaskhalsar kan därmed lätt identifieras och åtgärdas. Trendanalysen kan också exporteras som CSV-fil för ytterligare analys och planering, till exempel i Excel.

Skräddarsydd kontroll för bättre resursutnyttjande och lagringsprioritering

Varje IT-miljö är unik på sitt sätt, och därför har den nya releasen av SANsymphony-V betydligt utökade möjligheter att anpassa till exempel policies för auto-tiering, remote replication och synkron speglings-recovery. De virtuella diskarnas dignitet kan justeras och anpassas. Detta säkerställer till exempel att viktig applikationer får “företräde” till värdefulla och snabba resurser som Flash- och SSD-enheter.

Snabb och enkel “undo” för löpande data protection och blixtsnabb återställning av verksamhetskritiska applikationer

Affärskritiska applikationer måste alltid vara up-and-running och SANsymphony-V erbjuder nu en högre grad av CDP, Continuous Data Protection, och nästintill direct återställning. Dessutom har möjligheten att genomföra ständiga backuper som inte påverkar driften utökats. Återställningsfönstret och loggen för löpande dataskydd har utökats från ett fåtal timmar till två veckor. Det gör att IT-avdelningen blixtsnabbt kan återställa virtuella volymer till en tidpunkt innan problemen uppstod, även om det identiferas flera dagar efteråt. Systemadministratörer kan också återställa en virtuell disk till valfri tidpunkt inom en 14- dagarsperiod.

Ny Windows Server 2012-plattform

SANsymphony-V fungerar nu inte bara på Windows Server 2008 R2 utan även på det nya operativsystemet Windows Server 2012. Hypervisorn fungerar på dedikerade fysiska Windows-servrar kan virtualisera lagringen på ett SAN för flera värdar. Den kan också samsas med virtualiserade applikationer som går på Microsoft Hyper-V 3.0 och VMware vSphere 5.x. I båda fallen maximerar DataCore prestandan, tillgängligheten och utnyttjandet av intern lagring, DAS och externa diskarrayer.

Lägre kostnad att slå ihop lagring och klustring – lättillgängligt NAS/SAN

DataCore drar nytta av ny funktionalitet i Windows Server 2012 för kraftfullare och mer kostnadseffektiv drift i både NAS och SAN. Helt redundanta och högt tillgängliga konfigurationer skalar upp till fler noder och switchover-NFS och CIFS även för mindre kunder. Kunderna upptäcker att lagringslösningen har blivit ännu mer attraktiv eftersom Microsoft har gjort failover-klustring tillgänglig även i Standard Edition, vilket gör att filer kan bli avduplicerade när man behöver spara på diskutrymme.

Pris och tillgänglighet

Den senaste versionen av SANsymphony-V R9 är tillgänglig från och med februari 2013. Priset startar under $ 10 000 för två licenser i högtillgängliga konfigurationer och inkluderar 24×7 årlig teknisk support och rättighet till nya versioner av mjukvaran. Kunder som redan har SANsymphony-V med årliga supportkontrakt kan uppgradera utan kostnad.

Om DataCore

DataCore Software utvecklar mjukvarubaserade lösningar för virtualiserad lagring i både virtuella och fysiska it-miljöer som ger hög tillgänglighet, snabbhet och maximalt utnyttjande av befintlig infrastruktur. DataCores “storage hypervisor” SANsymphony-V är en lättadministrerad och hårdvaruoberoende lösning som genomgripande förändrar förutsättningarna att distribuera, replikera och skydda lagringsmiljön både för stora koncerner och mindre företag och organisationer.

www.datacore.com

Kontakt

Ilpo Wilkman, nordisk regionchef E-post: ilpo.wilkman@datacore.com Telefon: +46 (0)70 942 94 90
Ulf Lindholm, presskontakt E-post: ulf@kprglobal.com Telefon: +46 (0)702 41 81 53