Search
Languages
<
Press Release

DataCore med utökade SANsymphony-V sätter standarden för mjukvaru-definierade lagringsplattformar

Unterföhring, 29 oktober 2013. DataCore Software, ledande leverantör för mjukvaror inom lagringsvirtualisering utvidgar tjänsteportföljen för sin lagringsvirtualisering SANsymphony™-V och sätter därmed en ny standard för mjukvaru-definierade lagringsinfrastrukturer. Denna standard är baserad på mer än 10000 existerande SAN-installationer. DataCore SANsymphony-V R9.0.4 erbjuder optimala skalningsmöjligheter samt utökad prestation med central styrning och ytterligare verktyg för infrastrukturer. Dessa optimerar lagringshårdvaran oberoende av tillverkare eller modell.

„DataCore sätter måttstocken för mjukvaru-definierad lagring” säger Deni Connor, analytiker vid SSG-NOW. ”DataCore bygger vidare på sin beprövade teknologi inom lagringsvirtualisering i sin nya produktversion samtidigt som andra tillverkare tar eller tillkännager små steg. Grunden för att få ut det mesta av lagringsinvesteringar är ökade möjligheter till skalning, högre prestation och ytterligare styrningsverktyg som uppnår de kraven som sätts vid dagens datacenter. Dessa datacenter har ett förhållningssätt som är oberoende av tillverkaren.”

Mjukvaru-definierade lagringsarkitektur för server-och SAN-områden
Med den nya produktversionen automatiserar och optimerar DataCore användningen av disk-och flashkapaciteter på servern antingen inom SANs eller på båda nivåer. SANsymphony-V-Update finns tillgänglig från och med 4 november 2013. Den utökade tjänsteportföljen omfattar:

  • Dubbla skalningsmöjligheter med upp till 16 lagringsserver-noder som kan skalera  prestationen, responstiden hos funktioner samt datahastigheten. Detta skalningsmått är oöverträffat på marknaden.
  • Auto-optimerande bestämmelser: SANsymphony-V upptäcker samt överbryggar defekta hårdvaror eller hårdvaror som är ur funktion och flyttar den virtuella festplattan som finns på lagringshårdvaran till en alternativ hårdvara utan att inskränka på funktioner.
  • Datamobilitet utan pauser mellan lagringspooler.
  • Utökat stöd för VMware VAAI och Microsoft ODX: Användare kan utnyttja mer värdresurser för funktioner. Styrningen sker via VMware VAAI-kommandon eller via Microsoft ODX-gränssnitt på hypervisor-nivån.
  • Automatisk kapacitetsfrigörelse (Space Reclamation): VAAI och ODX används även vid återställning av kapaciteter oavsett typen av infrastruktur. Tillsammans med DataCores Thin Provisioning ser automatiserade Space Reclamation till att de befintliga lagringsresurserna utnyttjas till fullo.
  • Change-Control och redovisningsspårning: Genom att föra protokoll över administrativa ingrepp med hjälp av en tidsstämpel och redovisningsspåring så underlättas upptäckandet och rättandet av fel.
  • Snabbare replikering för Disaster Recovery

 

Om DataCore Software
DataCore Software utvecklar mjukvaror inom lagringsvirtualisering för ökad tillgängliget, högsta prestation och maximalt utnyttjande av virtuella och fysiska IT-områden. DataCores Storage-Hypervisor SANsymphony-V är oberoende av hårdvara och är en högpresterande lösning för färdigställande av data, replikering och säkring av lager för små, mellanstora och stora företag. Ytterligare information finns under www.datacore.de

Kontakt:

DataCore Software GmbH, Bahnhofstr. 18, 85774 Unterföhring, Tel: +49 (0) 89 4613570-0, E-Mail: infoGermany@datacore.com

Presskontakt:

KONZEPT PR GmbH, Michael Baumann, Tel: +49-(0)821-3430016, E-Mail: m.baumann@konzept-pr.de

DataCore, DataCore-logotypen samt SANsymphony är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande DataCore Software Corporation. Andra DataCore-produkter, tjänstenamn eller märkningar som nämns här är varumärken tillhörande DataCore Software Corporation. Ytterligare produkter, tjänster eller företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.