Search
Languages
<
Press Release

Datacore tar mjukvarudefinierad lagring till Azure Marketplace

Replikerar data till molnet från lokal lagring – enklare, säkrare och mer flexibelt

Stockholm, 27 juni 2017. – För att kunna erbjuda ännu bättre katastrofåterställning lanserar DataCore idag DataCore Cloud Replication för Microsoft Azure Marketplace. Kunder med lokala lösningar med mjukvarudefinierad lagring genom SANsymphony och Hyper-converged Virtual SAN kan därmed använda Microsoft Azure som ytterligare en plats för att replikera data och säkra systemens tillgänglighet.

Exempelvis kan lagringskluster som består av två sajter i en stad också replikera en tredje kopia till Azure, för att skydda sig mot avbrott som drabbar ett visst geografiskt område. I hybridmolnet replikeras kritisk data kontinuerligt och asynkront.

Dessutom kan kunder som använder sig av lagringslösningar från flera olika leverantörer, eller flera olika modeller, använda sig av DataCores mjukvarudefinierade lagring lokalt, för att konsolidera och förena datareplikering till Azure för all lagring, istället för att hantera den komplexitet och de kostnader som det innebär att implementera lösningarna från respektive leverantör var och en för sig.

Den oerhört snabba tillväxten av data, mängden olika lagringsenheter och de många regulatoriska krav som ska efterlevas medför att all kritisk data och applikationer måste vara tillgängliga på en extern sajt, i händelse av att verksamheten måste återställas efter en oförutsedd händelse eller katastrof. Företag använder sig allt mer av molnet för att undvika svårigheterna med att sätta upp och hantera ett datacenter endast för detta syfte.

Tillgängligheten i DataCore Cloud Replication i Azure Marketplace gör det mycket enklare för företag att dra nytta av skalbarheten, enkelheten och kostnadseffektiviseringen i Azure-molnet för att snabbt rulla ut en säker extern sajt, och samtidigt dra nytta av enhetlig hantering av data lokalt och i Azure cloud.

Med lösningen får företaget flexibilitet att välja var affärskritisk data ska lagras och återställas från, i händelse av en katastrof. I vissa fall så lagras den bäst lokalt. I andra fall kan IT-avdelningen föredra att köra vissa delar direkt i Azure.

– DataCore Cloud Replication i Microsoft Azure Marketplace gör att våra kunder kan spara tid och kostnader, och samtidigt dra nytta av mer skydd och flexibilitet för att replikera externt. Resultatet är att företag enklare kan uppnå affärskritiska mål, så som effektiv katastrofåterställning, genom användningen av flexibla och kostnadseffektiva molntjänster, säger Sushant Rao, produktmarknadschef på DataCore Software.

Licenser finns tillgängliga från DataCores partners, som kan erbjuda de professionella tjänster som behövs för att sätta upp externa sajter för replikering, och skräddarsy de tjänster utifrån den enskilda kundens behov. För att hitta en partner och få mer information, besök https://www.datacore.com/Partners/reseller-locator

Om DataCore

DataCore är en ledande leverantör av lösningar för mjukvarudefinierad lagring och hyperkonvergerad infrastruktur. Genom Adaptive Parallel I/O kan DataCore leverera högre prestanda, högre produktivitet och kostnadsbesparingar. DataCores flerkärniga lösningar innebär kostnadseffektiviseringar i x86-serverplattformar och överbryggar IT-industrins största hinder, otillräcklig kapacitet för I/O. Med DataCore kan företaget maximera användningen av befintliga dataresurser, resultatet blir snabbare svarstider och lägre kostnader. SANsymphony™ gör att det går att använda lagringslösningar från flera olika leverantörer, även om de skiljer sig åt eller är inkompatibla mellan olika tillverkare, modeller eller generationer. Mjukvaran kan användas på flera olika sajter och enheter och kontrolleras genom en gemensam konsol för automation och förenkling. DataCores Hyper-converged Virtual SAN erbjuder liknande tjänster genom det interna eller direktansluta lagringen på fysiska eller virtuella servrar i ett kluster.

Företaget har varit privatägt sedan bildandet 1998, och har idag mer än 10 000 kunder över hela världen. DataCores lösningar är också tillgängliga från andra hårdvaruleverantörer, däribland Lenovo. Besök https://www.datacore.com eller ring +49 89 461 35 700 för mer information.

 

DataCore, DataCores logtyp och SANsymphony är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande DataCore Software Corporation. Övriga namn på DataCores produkter eller tjänster refererade till ovan är varumärken tillhörane DataCore Software Corporation. Alla övriga produkter, tjänster och företagsnamn som här nämns kan vara varumärken tillhörande respektive ägare.

 

Press

Cloudberry Communications för DataCore

Joel Brandell

+46 707 64 04 94

 joel@cloudberry.se