Search
Languages
Press Release

Nowa wersja oprogramowania SANsymphony-V od DataCore Software zwieksza wydajnosc srodowiska pamieci masowych

Fort Lauderdale, Floryda, USA: 19 czerwca 2013 r. – DataCore Software, dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamieci masowych, zaprezentowal kolejna wersje swojego flagowego produktu – wirtualizatora SANsymphony-V 9.0.3. Nowa wersja posiada szereg usprawnien i nowych funkcji, w tym mozliwosc rejestrowania historycznych danych zwiazanych z wydajnoscia i analize trendów, tworzenie wirtualnyh dysków na bazie szablonów czy definiowanie profili pamieci masowych umozliwiajacych lepsze sprawowanie kontroli nad warstwami skladajacymi sie z pamieci flash i twardych dysków. Korzysci z nowosci wprowadzonych w SANsymphony-V 9.0.3 odczuja przede wszystkim dzialy IT srednich i duzych przedsiebiorstw, w których funkcjonuja setki wirtualnych maszyn, a udostepnianie przestrzeni dyskowej, partycjonowanie jej i zapewnienie ochrony konsumuje duza czesc budzetu operacyjnego, jak tez zbytnio angazuje zespól dzialu IT.

DataCore i dyski SSD sposobem na wieksza wydajnosc
SANsymphony-V to rozwiazanie, które jest w stanie znacznie zwiekszyc wydajnosc srodowiska IT. Wspólpracuje z dowolnymi modelami macierzy dyskowych od praktycznie wszystkich dostawców. Wbudowane w oprogramowanie funkcje buforowania (cache) i automatycznej dystrybucji danych miedzy warstwami (auto-tiering) pozwalaja na lepsze wykorzystanie zasobów procesora, pamieci
i dysków, znacznie zwiekszajac ogólna wydajnosc pamieci masowych, co finalnie przeklada sie na szybsza prace aplikacji i krótsze czasy odpowiedzi.

Oprogramowanie DataCore ulatwia wykorzystanie pamieci flash zainstalowanych w serwerach – moze wspólpracowac z dowolnym dyskiem SSD, podlaczonym bezposrednio do serwera aplikacyjnego
i udostepnic jego zasoby wewnatrz sieci Storage Area Network (SAN). Dokumentacja techniczna nowej wersji zawiera precyzyjne opisy sposobów na integracje pamieci flash i zwiekszenie jej wydajnosci.

Zwiekszenie wydajnosci srodowiska IT i zmniejszenie opóznien jest mozliwe dzieki wykorzystaniu najnowszych kontrolerów HBA Fibre Channel 16 Gb/s firmy QLogic, z którymi wspólpracuje nowa wersja SANsymphony-V. Moga byc one mieszane z innymi, starszymi modelami, jak równiez kartami sieciowymi iSCSI. Interfejs Fibre Channel jest preferowany w srodowiskach baz danych, wysokowydajnych aplikacji oraz tam, gdzie sa stosowane pamieci flash.

Lepsze zarzadzanie dzieki historycznym danym
Nowa wersja SANsymphony-V pozwala na zapisywanie historycznych danych dotyczacych wydajnosci, dzieki czemu mozliwa staje sie analiza trendów i skuteczniejsze przewidywanie ryzyka wystapienia waskich gardel lub okresów szczytowego wykorzystania infrastruktury. Latwiejsza staje sie tez automatyzacja dynamicznego przydzielania przestrzeni dyskowej oraz zarzadzanie liczba wirtualnych hostów i woluminów.

W SANsymphony-V dostepny jest rozbudowany zestaw narzedzi do zarzadzania, które – m.in. dzieki automatycznemu dzieleniu na warstwy – optymalizuja wydajnosc pamieci masowych i zwiazane z nimi koszty. Funkcja auto-tiering priorytetyzuje i przydziela wlasciwe pamieci masowe dla poszczególnych aplikacji i generowanego przez nie obciazenia. Wprowadzono tez profile wirtualnych dysków – dla kazdego z nich mozna ustawic status krytyczny, wysoki, normalny, niski lub archiwalny. Oprogramowanie automatycznie dobiera najlepszy zestaw nosników dla wirtualnego dysku o danym profilu, biorac pod uwage oczekiwana wydajnosc oraz poziom ochrony danych.

O firmie DataCore Software
DataCore Software (www.datacore.com) to najwiekszy w branzy dostawca oprogramowania 
 
do wirtualizacji pamieci masowych. Z oprogramowania DataCore na co dzien korzystaja tysiace srednich i duzych firm. Dzieki temu chronia swoje dane, eliminuja ryzyko i przedluzaja czas funkcjonowania podjetych inwestycji przez przeksztalcenie dotychczas istniejacej infrastruktury w srodowisko wspóldzielonych zasobów dyskowych. DataCore pozwala tez na przygotowywanie srodowiska pamieci masowych do obslugi wirtualnych serwerów i desktopów, przyczyniajac sie do stworzenia wydajnej, stale dostepnej i efektywnej kosztowo infrastruktury IT.

Dystrybutorem DataCore w Polsce jest firma Connect Distribution (www.connectdistribution.pl), specjalizujaca sie w dystrybucji rozwiazan IT z wartoscia dodana (Value Added Distributor).

Kontakt dla prasy:
Agnieszka Lukasiak, tel. (503) 173-656, e-mail: a.lukasiak@ntpr.pl

# # # 

Nazwa i logo DataCore sa zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy DataCore Software Corporation. Inne wymienione produkty i uslugi DataCore, ich nazwy oraz logo takze sa znakami handlowymi DataCore Software Corporation. Wszystkie inne wymienione produkty, uslugi i nazwy firm moga byc znakami handlowymi ich wlascicieli.