Search
Languages
Press Release

Ny undersökning om lagring från DataCore: Nertid och flaskhalsar är IT-ansvarigas största huvudbry

7 maj 2012 – DataCore, marknadens främsta leverantör av mjukvara för lagringsvirtualisering, presenterar idag sin undersökning 2012 State of the Private Cloud. Den visar att lagringsnivån påverkas av virtualiseringsprojekt på ett sätt som gör att svarstider och upptid blirallt viktigare för IT-avdelningarna.

DataCores internationella undersökning, som baseras på svar från 289 IT-ansvariga, visar att 63 procent av de tillfrågade betraktar nertid och långsam applikationshantering som sina främsta lagringsrelaterade problem. Det är en kraftig ökning från 36 procent i förra årets undersökning. De IT-ansvariga anser fortfarande att kostnaderna förknippade med lagring är ett allvarligt bekymmer, men det har minskat i betydelse. 51 procent beskriver kostnad som sitt största problem med lagringen, en minskning från 66 procent föregående år.

Även om de IT-ansvarigas lagringsfokus har skiftat från kostnad till prestanda utgör lagringsrelaterade kostnader fortfarande en stor andel av virtualiseringsbudgetarna. 44 procent av de tillfrågade uppger att lagring utgör en fjärdedel av deras totala budget för virtualisering. Många företag avsätter mer pengar för lagring – 37 procent uppger att deras kostnader för lagring har ökat under det senast året och endast 13 procent uppger att de har minskat.

– Det vår undersökning betonar är attbehovet av flexibla och snabba lagringslösningar ökar i takt med att private clouds och virtualisering blir vanligare, vilket är en realitet även på den svenska marknaden. IPEXPO erbjuder en bra möjlighet för oss på DataCore att introducera vår spetskunskap för en större svensk publik. Vår ”storage hypervisor” SANsymphony-V är en lättadministrerad och helt hårdvaruoberoende mjukvarulösning som löser många av de lagringsrelaterade problem som uppstår i en modern IT-infrastruktur, säger DataCores regionchef i Norden Ilpo Wilkman.

Ytterligare slutsatser från DataCores undersökning:

  • 34 procent av respondenterna medger att de underskattat vilken effekt virtualiseringen på server- och klientnivå skulle ha på deras lagringskostnader. För de som använder ett privat moln är siffran något lägre – 28 procent.
  • Ökade investeringar i lagring har inte minskat farhågorna kring svarstider för företag som har implementerat virtualisering av klienter och servrar. Trots en ökad budget för lagring så är det ett ökande antal företag som uppger att de har problem med nertid, flaskhalsar, hastighet och business continuity.
  • 32 procent uppger att deras lagringsinfrastruktur bromsar applikationsprestandan, vilket är en ökning från 26 procent 2011. 32 procent uppgav att de drabbats av nertid på grund av lagringsrelaterade problem och 23 procent uppgav att business continuity har blivit en svårare utmaning.
  • ·         80 procent av företagen uppgav att de virtualiserat mer än hälften av sina servrar, vilket är en ökning från 64 procent 2011. Mindre än 5 procent uppgav att de inte hade någon virtualisering alls på servernivå, att jämföra med 9 procent 2011.
  • Nästan två tredjedelar (65 procent) av respondenterna rapporterar att de inte kan hantera sina lagringsresurser i en enda logisk lagrings-pool, vilket är en liten ökning från 61 procent 2011.
  • En av två respondenter använder fortfarande virtualiseringsmjukvara som inte kan kontrollera olika typer av lagringsprodukter.
  • Bland de som har privata moln är det bara 32 procent som uppger att de inte har påbörjat någon slags virtualisering av lagringen i sin molnmiljö.

– Undersökningen visar att hastighet och tillgänglighet på lagringsnivå blir allt viktigare för företagen i takt med att virtualiseringen i deras IT-miljöer ökar, säger DataCores ordförande och VD George Teixera i en kommentar.

– Genom att använda en “storage hypervisor” får man högre hastigheter och tillgängligheter i lagringsinfrastrukturen genom funktioner som auto-tiering, device interchangeability, thin provisioning och löpande data protection. En ”storage hypervisor” löser kostnadsproblemet genom att ge företagen möjlighet att optimera användningen av sin befintliga lagringsinfrastruktur utan stora investeringar i hårdvara, säger Teixeira.

DataCores undersökning 2012 State of the Private Cloud, som formulerar ett antal frågor om virtualisering och dess effekter på lagring, genomfördes under mars 2012.

Möt DataCore på IPEXPO den 9-10 maj
DataCores nya nordiska regionchef Ilpo Wilkman kommer att närvara på IPEXPO på Kistamässan den 9-10 maj. Välkommen att träffa honom där, i monter I:09.

På IPEXPO kommer DataCore att erbjuda alla certifierade VMware- och Microsoft-experter att ladda ner en komplett testversion av DataCores “storage hypervisor” SANsymphony-V. På så sätt får de möjlighet att själva se hur DataCores mjukvara ger dem möjligheter att optimera och hantera sina lagringsresurser. Licensen ger tillgång till en skarp version av SANsymphony-V som kan användas helt gratis i 30 dagar. Den är lätt att ladda ner från http://pages.datacore.com/Free_NFR_Software.html.

Om DataCore
DataCore Software utvecklar mjukvarubaserade lösningar för virtualiserad lagring i både virtuella och fysiska IT-miljöer som ger hög tillgänglighet, snabbhet och maximalt utnyttjande av befintlig infrastruktur. DataCores så kallade ”storage hypervisor” SANsymphony-V är en lättadministrerad och hårdvaruoberoende lösning som genomgripande förändrar förutsättningarna att distribuera, replikera och skydda lagringsmiljön både för stora koncerner och mindre företag och organisationer.
www.datacore.com

Kontakt
Ilpo Wilkman, nordisk regionchef
E-post: ilpo.wilkman@datacore.com
Telefon: +46 (0)70 942 94 90

Ulf Lindholm, presskontakt
E-post: ulf@kprglobal.com
Telefon: +46 (0)702 41 81 53