Search
Languages
<
Press Release

Spolecnost DataCore roz?iruje virtualizacní úsilí do Ceské republiky

VÍDEN, Rakousko ? 6. ríjna 2008 ? Spolecnosti DataCore Software, prední poskytovatel softvéru pro virtualizaci datových úlo?i?t, a Prosper Intelligence GmbH dnes oznámily uzavrení distribucní smlouvy pro východní Evropu. Prosper Intelligence bude distribuovat a poskytovat podporu pro SANmelody? a SANsymphony? které? zahrne do svého portfolia virtualizacních technologií jako  re?ení pro virtualizaci datových úlo?i?t a sítí. Prosper obe re?ení zaclení do své predvádecí laboratore ?Virtualization Consolidation Academy? (VCA) ve Vídni.

?Virtualization Consolidation Academy? (VCA) je nové inovativní znalostní centrum. Zameruje se na transfer znalostí a pomoc partnerum a jejich zákazníkum pri zkou?ení, porozumnení a vy?kolení v oblasti virtualizacních technologií.

Tato dohoda umo?ní spolecnosti Prosper Intelligence poskytnout základne svých partneru komplexní virtualizacní portfolio ? ?Total Enterprise Virtualization? ? nyní zahrnující vyspelá re?ení spolecnosti DataCore na virtualizaci a dosa?ení odolnosti datových úlo?i?t a sítí proti chybám (HA) a haváriím (DR).

Prosper v soucasné dobe podporuje rostoucí základnu prodejcu v Rakousku a  Východní Evrope kterí zavádejí virtualizacní a konsolidacní projekty pro ?bussiness-critical? aplikace, servery a datová úlo?i?te. Technologie virtualizace datových úlo?i?t a sítí od spolecnosti DataCore doplnuje dosavadní portfolio virtualizace desktopu, servru a aplikací spolecnosti Prosper Intelligence o flexibilní, na hardvéru nezávislé a nákladove efektivní re?ení pro ukládání dat.

Virtualizacní platformy firmy DataCore zlep?ují vyu?ití a výkon diskových systému, umo?nují nový stupen flexibility a hardvérové nezávislosti a sni?ují celkové náklady na datové síte.

Plnou verzi této tiskové zprávy si mu?ete stáhnout na adrese
http://www.konzept-pr.de/website/intl/pressreleases.php?companyid=448

Kontakty na firmy:
Prosper Intelligence GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, Rakousko,
Tel: +43-1-90 609-4000, Fax: +43-1-90 609-9090,
Email: info@virtualization-consolidation-academy.com

DataCore Software GmbH, Regus Airport, Terminalstrasse Mitte 18, 85356 Munchen, Nemecko,
Tel: + 49- 89 – 97007 187,
Email: emeainfo@datacore.com

Tiskové kontakty:
Mag. Tanja Klupp, Tel. +43-1-90 609-2000, Fax : +43-1-90 609-9090,
E-mail : marketing@virtualization-consolidation-academy.com

KONZEPT PR GmbH, Karolinenstrasse 21, 86150 Augsburg, Nemecko
Michael Baumann, Tel. +49- 821-34300-16, Fax: +49- 821-34300 – 77,
E-mail: m.baumann@konzept-pr.de